Teen Challenge

Maritastiftelsen er en del av den internasjonale organisasjonen Teen Challenge som fylte 50 år i februar 2008. Det hele startet ved at legpredikanten David Wilkerson rotet seg inn i New York’s gjengmiljø. Wilkerson var heldigvis ikke oppdatert i forhold til det som ble ansett å være faglig kunnskap om heroinavhengighet på denne tiden. Da ville han nemlig ha vært oppdatert i forhold til sin tids fagkunnskap som «visste» at det er umulig å bli kvitt heroinavhengighet. Men denne enfoldige predikanten visste at ingenting er umulig for Gud, og sprengte dermed de forskningsbaserte begrensningene.

La humla suse!

På mange måter lignet han på humla. Ifølge tekniske beregninger fra en ekspert på aerodynamikk på 1930-tallet, er humla for tung i forhold til vingespennet til at det er mulig for henne å fly. Lykkelig uvitende om dette fløy humla likevel og gjør det fortsatt! Senere har det vist seg at disse faglige beregningene bygget på at humla skulle fly som et fly, men hun flyr som et helikopter, men det ble ikke oppfunnet før senere (i 1936).

Moralen er: Den faglige kunnskapen har mye å bidra med, men den må ikke være vår herre, men vår tjener!

Liten begynnelse med enorme ringvirkninger

Etter å ha lest en reportasje i Times om en tenåringsgjeng som hadde drept en handikappet ungdom, opplevde David Wilkerson at Gud kalte ham til å reise til New York for å fortelle disse ungdommene om Guds kjærlighet. I kjølvannet av dette ble det første Teen Challenge (TC) rehabiliteringssenter opprettet. Ringvirkningene av dette har vært enorme! I dag finnes det mer enn 400 TC-rehabsentere spredt over hele verden pluss alle de som har kopiert programmet, men som ikke kaller seg TC. Opp gjennom årene har det blitt foretatt flere studier som har vist at mellom 70 – 86 prosent av de som har gjennomført et TC-program, fortsatt er rusfrie og sosialt oppegående fem år etter fullført program.

Vi snakker om ti-tusener av såkalte håpløse tilfeller som det har vist seg at de ikke var håpløse likevel! Det finnes ingen som er så ødelagt at de ikke kan gjenopprettes gjennom Guds kraft! La oss aldri gi opp troen på dette!

Forfatter: Leiv

Gift med Evalena 4 barn: Malin, André, Line og Rikke 6 barnebarn: Alfred, Daniel, Julia, Aleksander, Even, Pål Grunnlegger og generalsekretær for Maritastiftelsen www.marita.no

Legg igjen en kommentar