Sveits – et eksempel på hvordan det ikke bør gjøres

I Sveits jages narkomane som hunder dersom de blir for synlige i det offentlige rom. Dette er en side ved den sveitsiske narkotikapolitikken som ikke har kommet like klart frem i den norske narkotikadebatten hvor Sveits ofte blir trukket frem som et positivt eksempel til etterfølgelse hos tilhengerne av utdeling av statlig dop. Nå vurderer norske politikere om det skal deles ut heroin i tillegg til den eksisterende metadonutdelingen, noe som hevdes å være svært vellykket i Sveits.

I sin innledning på konferansen «fra opiumskrig til heroinforskriving» arrangert av Helse- og Omsorgsdepartementet, uttrykte Helse og Omsorgsminister Bjarne Håkon Hansen stor beundring for måten det sveitsiske politiet gjennomførte sin såkalte null-toleranse strategi på. Ministeren understreket at denne strategien ble gjennomført 24 timer i døgnet, sju dager i uken, og mente at «vi er ikke gode nok til dette i Norge». Annonserte han med dette neste kapittel i norsk narkotikapolitikk?

Forfatter: Leiv

Gift med Evalena 4 barn: Malin, André, Line og Rikke 6 barnebarn: Alfred, Daniel, Julia, Aleksander, Even, Pål Grunnlegger og generalsekretær for Maritastiftelsen www.marita.no

Legg igjen en kommentar