Sugerør i statskassa?

Da jeg etterlyste mer offentlig støtte i forbindelse med oppstart av vårt nye senter for ettervern og arbeidstrening, fikk jeg følgende spørsmål fra en venn av meg: «Hvorfor skal vi som er Jesu etterfølgere ha sugerør inn i statskassa, når vår Himmelske Far gir oss akkurat det vi trenger når vi trenger det. Hvor er det blitt av troen på Guds Kraft?» Dette er et godt spørsmål som fortjener et svar.

Bibelen er klar på at alt «sølv og gull», også det som forvaltes av staten, tilhører Herren! Det spiller ingen rolle hva slags kanal Gud bruker til å fylle våre behov bare vi som Guds barn er bevisst at det er Han som er Giveren. Det finnes mange eksempler på dette i Bibelen. Noen ganger ble behovene til Guds sak på jorden dekket av en fattig enke og hennes tro på Gud, en annen gang var det en rik enke, en gang fikk profeten kjøtt av en ravn (!), David samlet inn midler (tok kollekter) hos folket til å dekke utgiftene til å bygge det første tempelet. Etter at dette tempelet ble ødelagt og folket bortført til Babylon, profeterte Haggai om at det nedrevne tempelet skulle gjenoppbygges, og at Herren skulle sørge for alt sølv og gull som behøvdes til gjenoppbyggingen. «Sølvet er mitt, og gullet er mitt, sier Herren!» (Hag. 2,8). Når disse pengene som ble brukt til å gjenoppbygge tempelet i Jerusalem kom – som en oppfyllelse av denne profetien – viste det seg at midlene faktisk var statsmidler! I Esra 6,8 står det: «Av de skatteinntekter som kongen har i provinsen, skal dere fullt ut dekke utgiftene for disse mennene, så arbeidet (på å gjenoppbygge tempelet) ikke stanser».

Jeg tror imidlertid at det er viktig at man som en kristen organisasjon ikke blir 100% avhengig av offentlige midler i forhold til driftsutgifter, men så lenge det ikke hefter betingelser med tilskuddene som hindrer oss i å følge Guds Ord og å formidle evangeliet, er det ingen ting i veien for å motta dette.

Ca 55% av Maritastiftelsens inntekter kommer fra offentlige tilskudd. Resten kommer inn på det vi tjener på egen næringsvirksomhet (Hans Nilsen Hauge-strategi), og på gaver fra privatpersoner, stiftelser, legater og menigheter.

Bli gjerne en medarbeider i Maritastiftelsen ved å støtte arbeidet vårt. Det er en investering i livene til de mange som får hjelp til en ny fremtid gjennom virksomheten vår. Det er faktisk mulig å få skattefritak for det du gir inntil kr 12.000 pr år pr person

 

Forfatter: Leiv

Gift med Evalena 4 barn: Malin, André, Line og Rikke 6 barnebarn: Alfred, Daniel, Julia, Aleksander, Even, Pål Grunnlegger og generalsekretær for Maritastiftelsen www.marita.no

Legg igjen en kommentar