Overdoser versus narkotikarelaterte dødsfall

Ifølge den offentlige narkotikadødsstatistikken så har det omkommet mer enn 4000 unge mennesker av overdoser i Norge mellom 1980 og 2008.

Da jeg produserte den første Maritafilmen i 1983, fokuserte jeg på overdoser under en begravelsesscene i filmen. Mens kisten ble senket og Maritasangen lød, ble det vist dødsannonser med fornavnet og alderen på mange av de jeg kjente personlig som hadde dødd av overdoser. For å være sikker på at det sto rett alder, kontaktet jeg en jeg kjente i politiet, og fikk lov til å gjennomgå arkivet på de som frem til da var en del av denne tragiske statistikken.Det ble en trist opplevelse. Jeg fant navnet til mange som jeg allerede visste om, men også til flere venner som jeg ikke visste var døde. En av dem som jeg ikke visste var død, var den siste kjæresten jeg hadde mens jeg gikk på kjøret. Da jeg fikk summet meg, spurte jeg politimannen: Er dette alle? Ja, svarte han. Men jeg fant ikke Jazzen der? Jazzen var en av de mange vennene mine som var død som et resultat av det livet han hadde levd. – Han døde vel ikke av overdose, sa politimannen. – Nei, av leverskader, repliserte jeg, men leveren hans var jo ødelagt av narkotikamisbruk. Heller ikke kona hans, Sissel, fant jeg i politiets dødsstatistikk over narkotikaoffer. Hun hadde blitt skutt i en narkokrangel. Nils var heller ikke der. Han ble påkjørt av en buss mens han var på LSD-tripp. Heller ikke Krølle som hengte seg i Oslo Kretsfengsel under en fæl nedtur.

Ingen av disse døde på overdoser, sa politimannen, men av andre årsaker. Derfor har de kommet i andre statistikker.

Konklusjonen av dette er at antallet narkotikadødsfall egentlig er enda høyere enn det statistikken viser. Å tenke på dette kan ta motet fra noen hver av oss, men det er faktisk en hel del av oss som har overlevd! Gjennom det Maritastiftelsen og lignende organisasjoner gjør, har mange blitt hjulpet ut av et tungt misbruk. Du kan lese om dette i Maritanytt og på websidene våre. Slik har vi i alle fall begrenset denne tragiske statistikken noe. Takk til alle som står med oss i denne kampen!

Forfatter: Leiv

Gift med Evalena 4 barn: Malin, André, Line og Rikke 6 barnebarn: Alfred, Daniel, Julia, Aleksander, Even, Pål Grunnlegger og generalsekretær for Maritastiftelsen www.marita.no

Legg igjen en kommentar