Kom i åpenbaringsposisjon!

Det som gjorde at jeg ble satt fri fra den psykiske avhengigheten av narkotika og fikk et helt nytt og positivt syn på livet og meg selv, var at Gud åpenbarte seg for meg. Gud ønsker å åpenbare seg for alle, det handler bare om å stille seg selv i rett posisjon for å kunne motta dette. Det kan sammenlignes med å få inn signalene til en TVsending. Det er ikke nok å ha den rette typen mottaker  (en TV), man må også stille mottakeren inn på rett bølgelengde. Da jeg for mer enn 30 år siden kjempet mitt livs kamp som nyomvendt narkoman, opplevde jeg at Jesus åpenbarte seg for meg gjennom Sitt Ord. Det var en opplevelse som forvandlet livet mitt og ble en fast klippegrunn å stå på selv om ”troesføttene” mine var kraftløse og vaklende. Denne opplevelsen fjernet suget etter narkotika, noe jeg hadde trodd ville plage meg resten av livet. Den ga meg også et utsiktspunkt fra evighet til evighet som ga meg svar på alle mine eksistensielle spørsmål om livets mening, livet etter døden og Guds eksistens.

Gud åpenbarer seg for de umyndige

Hva er så den rette posisjon for et svakt og syndig menneske for å kunne oppleve at Gud selv åpenbarer seg?

Ifølge Jesu egne ord i Luk 10:21 så åpenbarer Gud seg for de umyndige (Norsk Bibel, 1988). Å være umyndig er ikke i denne sammenheng et spørsmål om alder, men om det å være sin egen herre eller ikke. For meg var dette den tøffeste utfordringen jeg noen gang hadde fått! Å ikke lenger få lov til å være min egen herre, men overlate styringen over livet til Jesus, noe som ville medføre en massakre av egne planer, ambisjoner og verdier (de var ikke mye å skryte av). Å være en kristen er nemlig noe mer enn å sympatisere med Jesu morallære eller å tro at Han var Guds Sønn. Det handler om å følge Jesus! Da Jesus kalte sine disipler var nettopp dette utfordringen: Følg meg! Dette medførte at de måtte legge alle sine egne planer på bålet og overgi livet sitt til Hans plan. Gud har virkelig en unik hensikt med det enkelte menneske. Detaljene i dette er ofte forskjellig for den enkelte, men felles for alle som sier ja til Guds vilje med sitt liv, er et liv med mening, tryggheten av at Skaperen selv har lovet å sørge for alle materielle, sjelelige og åndelige behov – og en opplevelse av Guds glede og fred.

Ifølge Bibelens definisjon av tro, er det umulig å oppleve sann tro uten åpenbaring. Tro er full visshet, overbevisning om ting man ikke ser (med sine naturlige øyne), står det i Hebr. 11:1. Leser vi videre i dette kapittelet som forteller om alle de som forandret historien i sin samtid gjennom tro, ser vi at felles for dem alle var at de hadde sett (fått åpenbart) noe som ikke var synlig for det naturlige øye. Om Moses står det at ”han så den usynlige”. Felles for dem alle var ”at de døde uten at de hadde opplevd det som var lovt, men de så det langt borte og hilste det” (Hebr 11:13).

Uten åpenbaring fra Gud blir vi ledet av vår egen sviktende dømmekraft, derfor er åpenbaring vårt største behov. ”Uten åpenbaring kommer folket på villspor” (Ordsp 29:18).

 

 

Forfatter: Leiv

Gift med Evalena 4 barn: Malin, André, Line og Rikke 6 barnebarn: Alfred, Daniel, Julia, Aleksander, Even, Pål Grunnlegger og generalsekretær for Maritastiftelsen www.marita.no

Legg igjen en kommentar