Kan det virke mot sin hensikt at eksnarkomane informerer om farene ved rusmisbruk?

Absolutt! At en kul type kommer til skolen og på en dramatisk måte serverer en spennende historie om sex, drugs & rock’n roll, ispedd noen vage advarsler om dop, kan så absolutt virke mot sin hensikt. Når denne personen endatil ser rimelig vellykket ut i dag, kan dette gi et inntrykk av at ”det kan jo ikke være så farlig. Bare se på ham.”

Jeg er selv skeptisk til å slippe frem eksnarkomane som ikke er virkelig ferdig med sitt gamle ”dop-image”. Når vi i Maritastiftelsen lærer opp våre foredragsholdere, oppmuntrer vi dem til å bruke god tid på å forklare hva rusmisbruket kostet i form av psykiske lidelser, sykdommer og skader i sin personlige utvikling og bortkastede muligheter. Det brukes også god tid på å slakte såkalt gode argumenter for å prøve stoff og på å forklare de mange negative konsekvensene av å ruse seg.

Det er ikke de tunge misbrukerne som får ungdom til å begynne med stoff, men unge nybegynnere som ennå ikke har opplevd baksiden av medaljen. De har ennå ikke fått noen problemer av sitt stoffbruk, derfor blir de et slags bevis for at det kan jo ikke være så farlig. De kommer gjerne med påstander om at ”jeg kan slutte når jeg vil – nesten ingen går videre fra hasj til andre stoffer – jeg kjenner folk som har brukt stoff i 10-20 år, og som ikke har problemer”, osv.

Hvem er bedre til å snakke med elevene om dette enn de som selv har brukt disse argumentene, men som ved egne dyrekjøpte erfaringer oppdaget at det var en ødeleggende bakside av medaljen? Også nybegynnerne lytter når de skjønner at dette er en person som har mer erfaring enn dem selv. Vi har flere eksempler på at ungdom med et begynnende rusmisbruk, har sluttet å ruse seg etter å ha møtt noen av våre foredragsholdere. Dette har blitt avvist av enkelte fagpersoner i Norge, siden vi ikke har kunnet vise til forskning som støtter denne påstanden. Men det kan vi nå! På Island har det blitt lagt frem en forskningsrapport om det forebyggende arbeidet til Marita Island som viser at dette programmet har en meget god effekt (se artikkel på side 13).

Nye toner fra forskere

Den siste tids fokusering på dette i media har gjentatt det mange tror at forskerne mener om bruk av eksnarkomane i forebyggende informasjonstiltak. Jeg tok derfor kontakt med forsker Thomas Nordahl som faktisk har et mye mer nyansert syn på dette enn det media gir inntrykk av. (Les mer om dette i artikkelen på side 14.) Dette er noe av hva han sa:

«Hvis bruk av eksnarkomane kommer som et ensidig tiltak, så har det ingen hensikt, men dersom det kommer inn i en helhetlig sammenheng, og dersom de vet hva de snakker om, så tror jeg absolutt ikke at dette er dumt. Hvis de er godt skolert, så kan det være bra, men hvis de står der og skryter av sitt tidligere liv og sier at det har gått bra allikevel, så er det mange som trekker den motsatte konklusjon.»

Dette er nye og gledelige toner fra en forsker som har blitt tatt til inntekt for at all bruk av eksnarkomane i forebygging bør unngås.

Forfatter: Leiv

Gift med Evalena 4 barn: Malin, André, Line og Rikke 6 barnebarn: Alfred, Daniel, Julia, Aleksander, Even, Pål Grunnlegger og generalsekretær for Maritastiftelsen www.marita.no

Legg igjen en kommentar