Jeg er positiv til metadon

”Du er jo negativ til metadon”, sa en god venn av meg, ”men jeg kjenner en som har blitt hjulpet av det”. Vedkommende hadde lest de fleste av mine innspill om dette i Maritanytt og hørt meg i diverse debatter. Så fortalte han meg om en bekjent av ham på et lite sted nord i landet. Han hadde fått sin livssituasjon forbedret gjennom et opplegg hvor metadon var en del av pakka. Det hører med til historien at på dette stedet gis metadon under helt andre forutsetninger enn f.eks. i Oslo. Dersom det forekommer sidemisbruk, mister vedkommende sin metadonkvote, og på sikt er det en definert målsetning å bli fri også fra metadon. Vedkommende får også en helt annen oppfølging enn det som er vanlig i større byer.

Noen får det bedre

Jeg fortalte ham at jeg slett ikke er negativ til bruk av metadon dersom målet er en nedtrapping på kort eller lengre sikt. Jeg har nevnt dette flere ganger i Maritanytt, men dette hadde ikke festet seg hos ham. Det finnes lyspunkter. Noen, selv om det er alt for få, følger intensjonen med metadonbehandlingen og får dermed et bedre liv enn de hadde da de gikk på kjøret. Men erfaringen i Oslo-området er at mer enn 80 % bruker heroin og/eller rohypnol, etc i tillegg til metadonet. I Maritanytt nr 1, 2002, hadde vi et intervju med en metadonbruker fra Bergen som fortalte at han hadde fått økt livskvalitet gjennom såkalt metadonbehandling. Han kritiserte likevel programmet for alt for dårlig oppfølging og hevdet at de fleste andre klientene ved Metadonklinikken i Bergen hadde et sidemisbruk av heroin og andre stoffer. Behandlingen handlet kort og godt om å få utdelt metadon.

Et annet positivt argument for metadon er at det er godt egnet til å gi opiatavhengige en nedtrapning. Metadon sitter i kroppen i ca 24-36 timer, mens heroin bare i 6-7 timer (morfin litt lenger). Det innebærer at for å holde abstinensene på avstand, er det nok med Èn dose metadon pr døgn, mens man trenger minst tre doser heroin for det samme. Ved å gradvis redusere metadondosen ned til null, er det mulig å redusere abstinenssymptomene for den opiatavhengige mens kroppen blir fri fra fysisk avhengighet. Men det hjelper dessverre ingen ting mot den psykiske avhengigheten og lengselen etter nye kick, derfor er tilbakefallsprosenten høy.  

Alvorlige bivirkninger

Mange av de som bruker metadon klager over at følelseslivet deres blir forflatet. Man mister på en måte toppene men også dalene av følelseslivet. Evnen til å begeistres eller glede seg reduseres sterkt. I tillegg til dette, så er metadon et sterkt avhengighetsdannende narkotisk stoff, faktisk mer vanedannende enn heroin. Jo lenger man går på det, dess vanskeligere blir det å slutte. Ifølge Martin Blindheim i LAR, blir alle som søker om å få metadon gjort oppmerksom på at dersom man gjør seg fysisk avhengig av metadon, er det veldig vanskelig å slutte. På grunn av den sterke avhengigheten må brukeren regne med å aldri slutte med metadon. Derfor bør man, ifølge Blindheim, tenke seg grundig om før man velger å begynne med metadon.

Naive forskere

Jeg mener det er naivt og også ansvarsløst å tro at en nedkjørt narkoman er i stand til å ta en så radikal beslutning. Virkeligheten i dagens Oslo er at mer enn 80% av de som står på såkalt legemiddel assistert rehabilitering (LAR) bruker store mengder heroin og rohypnol i tillegg. Dette blandingsmisbruket er mer ødeleggende for kropp og sjel enn noen annen form for rusmisbruk, og det er også dette vi i Maritastiftelsen har prøvd å advare mot siden begynnelsen av 90-tallet. Jeg vet at dette sidemisbruket slett ikke er ønsket av de forskere og andre i Sosial- og Helsedirektoratet som har anbefalt denne modellen. Når man idag ser resultatene, burde det mane til ettertanke. Det er som kjent ingen skam å snu. Hvorfor blir det slik? La meg svare som en narkoman ville gjort: ”For å redusere smerten ved rusmisruket ber dere meg om å gi fra meg kickene (opplevelsen av å være stein, høy, dopa). Dere tilbyr meg metadon fordi det kan fjerne mesteparten av ubehaget med abstinensene, men dere vil dosere meg slik at jeg ikke blir ordentlig stein (ruset). Jeg vil gjerne slippe ubehaget med abstinensene, men jeg vil også ha kickene. Derfor sier den opiatavhengige som Ole Brumm. Ja, takk, begge deler. Med metadon i kroppen oppleves ikke heroinkicket like sterkt. Derfor blander mange av metadonbrukerne rohypnol sammen med heroinen. Dette gjøres for å åpne reseptorene i hjernen for virkningen av heroinen, noe som medfører at rusopplevelsen blir enda sterkere og sløvere enn den ville blitt på heroin alene. Jeg er altså ikke negativ til metadon dersom det brukes som et middel til å hjelpe den heroin/morfin-avhengige inn i et rusfritt liv, men slik dette fungerer i Norge i dag, er kostnadene i form av redusert livskvalitet og ødelagte liv alt for stor.

Forfatter: Leiv

Gift med Evalena 4 barn: Malin, André, Line og Rikke 6 barnebarn: Alfred, Daniel, Julia, Aleksander, Even, Pål Grunnlegger og generalsekretær for Maritastiftelsen www.marita.no

Legg igjen en kommentar