Inntrykk fra ICEJs konferanse i Kristiansand

icej-embassyICEJ står for Den Internasjonale Kristne Ambassade i Jerusalem. ICEJ ble etablert høsten 1980 av evangeliske kristne fra rundt 20 nasjoner.  I dag representer ambassaden kristne fra hele verden og har som mål å være en internasjonal kanal for kristen omsorg og kjærlighet til Israel og det jødiske folk. Jeg var kanskje litt preget av forventningen om at dette utelukkende ville handle om Israel, noe som for så vidt ikke er negativt for meg, da jeg som mangeårig Bibelleser er fullt klar over den sentrale rollen Israel har i Bibelen. Men det var først og fremst evangeliet som ble fremhevet, sammen med den rolle Israel har i forhold til dette. Konferansen ble en positiv opplevelse.

”Frelsen kommer fra jødene”, minnet Jesus den samaritanske kvinne om. Kanskje vi også trenger å bli minnet om dette? Jesus var selv jøde. Han for opp til himmelen fra Oljeberget i Jerusalem, og Han skal komme tilbake til samme sted. Fra sin opphøyde posisjon i himmelen, identifiserer Han seg fortsatt med sin jødiske avstamning når Han i det siste kapittelet i Bibelen sier: ”Jeg er Davids rotskudd og ætt”.

I Efeserbrevet forklarer Paulus oss at ”Kristi hemmelighet” er at ”at hedningene (vi som ikke er jøder) har del i samme arv (som Israel), samme kropp og samme løfte i Kristus Jesus ved evangeliet. Det er dette Efeserbrevet 2,11-3,8 handler om. Et av resultatene av Jesu død på korset var at muren som skilte jøder fra hedninger, ble revet ned og at det derfor ikke lenger er noe som skiller oss hedninger fra jødene. Jesus ”stiftet fred da han av de to (jøder og hedninger) skapte ett nytt menneske i seg. I én kropp forsonte han dem begge (jøder og hedninger) med Gud da han døde på korset” (Ef. 2,11-15).

Samme vei til Gud for alle

Det er den samme vei til Gud både for jøder og hedninger. Det finnes ingen omvei eller snarvei for jøder. Det er kun gjennom Jesu Kristi død og oppstandelse man får del i løftene og den nye pakt. Dette ble understreket flere ganger gjennom alle talerne.

Det var også godt å legge merke til hvordan palestinerne ble løftet frem på en positiv måte. Første taler var forresten en palestiner som er pastor for en kristen menighet i Betlehem. Han hadde blitt skutt fire ganger, ikke av jøder, men av palestinere, men klorer seg fortsatt fast i Betlehem, i motsetning til veldig mange andre palestinske kristne som ikke lenger tør å bo i området grunnet forfølgelse fra sitt eget folk. Av en eller annen grunn ette snakker ikke vestlig media om dette.

Doron Sneider
Doron Sneider

Doron Schneider, messiansk jøde og tidligere offiser i den israelske marine, hadde et meget interessant innlegg hvor han startet med å understreke det følgende:

”Om du er israelsvenn, er det veldig viktig at du også er en arabervenn! Gud elsker jøder og arabere like mye!” Videre hevdet han at Gud ikke utvalgte jødene fordi de fortjente det, men fordi han ville bruke dem som et redskap for å velsigne verden.

Doron bor i en landsby som ligger mellom Jerusalem og Dødehavet. For ni år siden startet de en husgruppe som utviklet seg til å bli en messiansk menighet. Etter hvert ble de så mange at de måtte flytte inn i en større bygning. I dag er dette den landsbyen i Israel med høyest andel av messianske jøder. En prosent av de ca. 45.000 innbyggere i landsbyen bekjenner i dag sin tro på Jesus som Messias.

Han kom også inn på kritikken vestlig media stadig fremfører mot Israel, og undret seg over at det tilsynelatende er så vanskelig å forstå det faktum at 170,000 raketter står klare til å bli sendt ut over Israel. De er gjemt under barnehager, skoler og boligblokker i Gasa og andre steder. «Se for deg om Norge var omringet av fiender, og 170,000 raketter var pekt mot dere, dette er realiteten i Israel.» Fredsforhandlinger med terroristorganisasjoner som bl.a. HAMAS og Hizbollah som har som mål å utslette Israel, er heller ikke enkelt. Israel ønsker ikke krig, men vi er nødt til å forsvare oss mot terrorisme, hevdet han. I denne kampen blir det noen ganger gjort feil, erkjente han. ”Ja, våre politikere gjør feil, og våre soldater skyter noen ganger der de ikke skulle ha skutt, men neste dag står de i retten, blir dømt og sendt i fengsel. Når den andre siden gjør det samme, blir de feiret som helter.”

Noe av målet med konferansen var nok å rive ned noen fordommer, både om Israel, men også om ICEJ, og det synes jeg ble oppfylt.

Jeg er takknemlig for at jeg ble invitert, og for det jeg fikk være med på.

Forfatter: Leiv

Gift med Evalena 4 barn: Malin, André, Line og Rikke 6 barnebarn: Alfred, Daniel, Julia, Aleksander, Even, Pål Grunnlegger og generalsekretær for Maritastiftelsen www.marita.no