Hvor farlig er hasj?

Det er både beklagelig og betenkelig når en lærer i ungdomsskolen påstår at hasj er bortimot ufarlig. Jeg er redd for at dette kommer til å gi en signaleffekt som vil føre til at enda flere begynner med hasj. Men er da han og andre hasjliberalere helt på jordet i sin argumentasjon for hasj? Selvfølgelig ikke. Det er mange positive ting å si om hasj. Jeg brukte de samme argumentene da jeg selv var nybegynner. Tenker man på faren for å dø på en overdose, er det fullt mulig å hevde at hasj er ufarlig. Når det gjelder faren for overdoser, er det stoffer som heroin, morfin eller metadon som er de farligste. Ingen har noen gang dødd av en overdose hasj.

Når det gjelder foranledninger til vold for eksempel, er alkohol mye verre enn hasj. Jeg opplevde faktisk at hasjen gjorde meg snillere. Før jeg begynte å røyke hasj, drakk jeg meg ofte full, og jeg slåss mye i fylla. Men hasjen virket annerledes. Jeg kan ikke huske at jeg slåss en eneste gang i løpet av det første året jeg brukte hasj. Jeg pleide å så at dersom vi klarte å få alle mennesker til å røyke hasj, ville det blitt fred i verden.

En annen «positiv» side jeg opplevde ved hasjen, var at jeg ikke ble fyllesjuk dagen derpå. Årsaken til dette er at THC (de aktive stoffene i cannabis) lagres i kroppen i opptil 40 døgn. Det siver ut sakte, med andre ord. Alkohol for eksempel, bryter seg vei ut av kroppen dagen derpå (forenklet sagt). Også opiater (morfin, heroin) finner veien ut etter bare noen timer.

Hvorfor er hasj farlig?

Fysisk er hasj farlig fordi det blant annet er kreftfremkallende. Noen av stoffene i hasj virker også forstyrrende på korttidshukommelsen og på konsentrasjonsevnen, samt at de kan påvirke arvestoffene. Det vil si at det er større fare for fysiske eller psykiske skader på fosteret dersom den gravide, eller gravøren, har cannabis i kroppen. I Kingston, Jamaica, er det påvist at nyfødte barn til hasjrøykende mødre er i gjennomsnitt 500 gram lettere enn barna til mødre som ikke røyker hasj. Hasj kan også føre brukeren inn i en psykose. I Egypt og på Jamaica, hvor jevnlig bruk av hasj er mer vanlig enn i Norge, er «hasjpsykose» en vanlig diagnose blant psykiatriske pasienter. Dette har stadig blitt mer vanlig også i Norge.

Psykisk avhengighet

Noen tror at hasj bare er farlig fordi det kan lede til bruk av såkalte tunge stoffer, og at hasj ikke gir avhengighet. Dette stemmer ikke. Det er mer enn nok styrke i hasjen til å gjøre brukeren psykisk avhengig. Etter en tids hasjrøyking får man ofte psykiske problemer, så som paranoia og forfølgelsesvanvidd. Det finnes også eksempler på at nybegynnere på hasj har gått inn i en hasjpsykose, men dette er ikke vanlig. Når dette skjer, skyldes det som regel at undeliggende problemer ble trigget av hasjrusen. De som får psykiske problemer på grunn av hasjrøyking, opplever som regel at de kommer snikende. En hasjbruker oppdager som regel ikke selv at han er i ferd med å forandre personlighet. Måten å tenke på forandrer seg, men frem for alt handler det om at rusopplevelsen blir viktigere enn mye annet. Noen pleier å kombinere rusopplevelsen av hasj med det å digge musikk eller å gå en tur i skogen, mens de fleste sitter som regel bare passivt og glaner sløvt på hverandre, mens man opplever et slags fellesskap. Jeg kjenner mange hasjrøykere som erkjenner at det å digge musikk ikke er så spesielt lenger, dersom man da ikke er rusa. Etter hvert blir rusen bare en flukt fra den tomme og innholdsløse hverdagen, som bare blir mer og mer tom og innholdsløs etter hvert som hasjen blir mer og mer sentrum i tilværelsen. Spør du en som er i denne situasjonen om han er avhengig, vil han svare nei! Men slutte, det kan han ikke tenke seg. Kanskje en eller annen gang i fremtiden…

Jeg påstår at opplevelsen av hasjrusen skaper en meget sterk psykisk avhengighet som sitter hardere enn det de fleste er klar over. Dette er noe jeg vet, for jeg har opplevd det selv, og mange med meg. Jeg er heller ikke i tvil om at hasj også er en inngangsport til andre narkotiske stoffer. Men selv om det ikke hadde vært det, er det mer enn nok farlig i seg selv «bare» å røyke hasj.

Legg igjen en kommentar