Gratis heroin, LSD, STP, amfetamin, ecstasy, sprit og øl!

Dersom vi skal gi de narkomane gratis stoff, burde vi ikke da gi gratis alkohol til alle alkoholikere? Et rettferdig krav, dersom man ser det fra en alkoholikers synspunkt. Mange alkoholikere skaffer seg penger til sprit ved å gjøre kriminelle handlinger. Ville ikke mye av denne kriminaliteten bli minsket dersom de fikk spriten gratis? Jo, visst, men tanken er likevel absurd. Hvorfor er det da tilsynelatende mindre absurd å dele ut gratis heroin og andre rusmidler til de narkomane? I flere år har det i mange land blitt delt ut metadon (best beskrevet som langtidsvirkende syntetisk heroin), og i de senere år har man i Sveits begynt å dele ut gratis heroin. Hva i all verden har vi å lære av Sveits på dette området? Sveits har jo på grunn av sin liberale narkotikapolitikk «produsert» mer enn 30.000 sprøyte-narkomane blant sine ca. 7 millioner innbyggere. (Her er det snakk om registrerte narkomane. Dersom vi teller på samme måte som i Norge – kan tallet fordobles.) Jeg er den første til å medgi at vi har for mange narkomane også i Norge, men vi er heldigvis ikke i nærheten av Sveits i så henseende. Er det virkelig så vanskelig å fatte sammenhengen her? Sveits høster de bitre resultatene av en liberal narkotikapolitikk, og nå vil de bøte på skaden ved å gjøre stoffet enda mer tilgjengelig. En fallitterklæring, spør du meg. Lederne for heroinprosjektet i Sveits har gitt massemedia en meget subjektiv og positiv rapport om effekten av prosjektet. Dette har imidlertid blitt kraftig imøtegått av blant annet FNs internasjonale kontrollråd for narkotika. De sier at ledelsen for heroinprosjektet rett og slett fører publikum bak lyset ved å ta positive uttalelser ut av sin sammenheng. En vitenskapelig vurdering av prosjektet, utført av Ernst Aeschbach, viser at siden heroinprosjektet startet, har bare halvparten (!) av alle tilgjengelige rehabiliteringsplasser med stoffrihet som mål, vært i bruk. Det er heller ingenting som tyder på at antallet brukere har gått ned. Årsaken til at vi i Marita-stiftelsen er imot denne politikken, er blant annet fordi den er med på å drepe motivasjonen til de narkomane om å bli stoffri. Budskapet blir at vi egentlig ikke har noen tro på at de kan klare å slutte. Er det noe en narkoman trenger, så er det håp! La oss ikke drepe drømmen om et liv et liv i frihet fra stoff. Narkotikamisbruket er dessuten langt mindre i land der det føres en restriktiv narkotikapolitikk. Mye kan gjøres bedre i Norge, blant annet ved å satse sterkere på det forebyggende arbeidet, men man reduserer IKKE problemet ved å øke tilgjengeligheten. Vi bør begrense tilgjengeligheten, styrke holdningsarbeidet og sette i gang tiltak som bedre fanger opp de barna som blir utsatt for omsorgssvikt.

Kampen for den enkelte
Selv om mye kan gjøres bedre, har mange slag blitt vunnet. Krigen består nemlig av kampen for den enkelte. Dersom vi klarer å få bare én til å slutte med – eller la være å begynne med narkotika, er det en seier. Jeg har selv sluttet med narkotika og kan presentere deg for hundrevis av andre som har gjort det samme. Det høres fint ut at man vil fjerne det illegale markedet, men jeg tror ikke de som ivrer for utdeling av narkotika har tenkt nok gjennom konsekvensene av sitt forslag. Dersom dette skal lykkes, må man nemlig ikke bare dele ut gratis heroin, men også hasj, ecstasy, LSD, STP, amfetamin, kokain og alle andre nye stoffer som måtte dukke opp på markedet. Det må heller ikke være noen form for aldersgrense, ellers vil narkolangingen bli rettet kun mot de aller yngste. Alt annet enn totalt frislipp av alle typer narkotika vil bare føre til at vi får enda en pusher i tillegg til de vi allerede har fra før, nemlig Staten. Utdeling av narkotika vil øke tilgjengeligheten og dermed antall misbrukere, samt at det vil gjøre det vanskeligere å motivere de som er narkomane til å slutte. Hadde jeg hatt muligheten til å få gratis heroin, er det tvilsomt om jeg noen gang hadde sluttet, sier Leiv O. Holstad, som er grunnlegger og leder av Maritastiftelsen. Han er en av mange i den største gruppen av eksnarkomane som finnes, nemlig de som har kommet seg ut av misbruket gjennom en kristen omvendelse. Rapporten det henvises til i denne artikkelen kan hentes på http://www.nettinfo.no/fmr eller ved å kontakte Maritastiftelsens kontor.

Forfatter: Leiv

Gift med Evalena 4 barn: Malin, André, Line og Rikke 6 barnebarn: Alfred, Daniel, Julia, Aleksander, Even, Pål Grunnlegger og generalsekretær for Maritastiftelsen www.marita.no

Legg igjen en kommentar