Gjensidighetsprinsippet

Jens Brun-Pedersen, som er pressekontakt for Human Etisk Forbund, hevder at ordene fra Jesus om å elske sin neste som seg selv og den såkalte gylne regel ikke er like unike som en del kristne vil ha det til. Den gylne regel (gjør mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg) siteres i Human Etisk Forbund sin brosjyre ”Humanisme – et livssyn”. Siden Jesus ikke er videre populær i de kretser, har Brun-Pedersen brukt mye energi på å ”bevise” at disse tankene ikke stammer fra Jesus.

Han nevner kong Tang, Konfutse, Buddha, Thales fra Milet og Platon som eksempler på noen som formulerte gjensidighetsprinsippet lenge før Jesu tid. Alle disse levde før Jesu tid, men det Brun-Pedersen glemmer, er at Jesus siterte Moseloven, og denne ble gitt før noen av de ovennevnte levde. Det såkalte gjensidighetsprinsippet er ganske enkelt en sammenfatning av ett av Moselovens hovedbud, nemlig at man skal elske sin neste som seg selv.

En annen side av dette er det Paulus nevner i Rom. 2,14-15, der han viser oss at loven er skrevet inn i alle menneskers hjerte. Man behøver ikke å gå lenger enn til en barnehage for å se prinsippet ”øye for øye, tann for tann” blir levd ut i praksis. Han slo meg først, derfor slo jeg tilbake. Når noen gjør noe galt eller noe godt, fortjener vedkommende en eller annen form for gjengjeldelse. Om våre barn får julegaver av slekta mi, da er jeg forpliktet å gi julegaver til deres barn. Dette prinsippet er en del av ryggmargen til alle mennesker og har alltid vært det gjennom alle tider og i alle kulturer.

Fordi vi til tider bryter mot dette evige, Gudgitte prinsippet, trenger vi syndenes forlatelse. Både fra Gud og fra hverandre. Dette er kjernen i Evangeliet, og jeg vil benytte anledningen til å anbefale alle, både humanetikere og kristne om å ta i mot og leve i Guds nåde og kanskje også la dette med tilgivelse og nåde prege måten vi omgås våre medmennesker på.

Forfatter: Leiv

Gift med Evalena 4 barn: Malin, André, Line og Rikke 6 barnebarn: Alfred, Daniel, Julia, Aleksander, Even, Pål Grunnlegger og generalsekretær for Maritastiftelsen www.marita.no