En evig rettferdighet

Etter terroren i Oslo og på Utøya, har jeg hørt mange si at det var enda godt at dette ikke ble utført av en muslim. I så fall ville de destruktive kreftene av fremmedfiendtlighet, frykt og hat som drev drapsmannen fått enda sterkere grobunn i samfunnet vårt.

Neste gang ondskapen rammer nye uskyldige ofre et eller annet sted i verden kan det hende at det vil være en muslim eller kanskje en jøde eller en amerikaner som står bak. Om så skulle skje – Gud forby! – vil det bli fullstendig galt å generalisere ved å si at det var muslimene, jødene eller amerikanerne, eller for den saks skyld Gud som står bak.

Er det så vankelig å forstå at det er ekstremisme som er problemet?

Det finnes ekstreme holdninger i alle miljøer, både blant muslimer, jøder, amerikanere, nordmenn, osv. Betyr dette at alle muslimer, jøder, nordmenn eller alle amerikanere er terrorister? Selvfølgelig ikke!

Alt kan misbrukes. Nasjonalistiske ekstremister bruker ofte flagget som et symbol. Skal vi derfor slutte å bruke flagget som nasjonalsymbol? Selvfølgelig ikke! Til og med Guds navn kan misbrukes. Derfor sier Gud i ett av de ti bud at «du skal ikke misbruke Herren din Guds navn.»

Hitler misbrukte Guds navn da han sendte ut sine stormtropper for å myrde, stjele og ødelegge med «Gott mit Uns» (Gud med oss) på beltespennene. Det samme gjorde korsfarerne da de i Kristi navn og med korset som symbol slaktet ned både jøder så vel som muslimer uten hensyn til kjønn eller alder. De som på denne måten meldte seg til «hellig» krigstjeneste for den katolske kirke, fikk full avlat – dvs. «sikker billett til himmelen», ikke helt ulikt det muslimske terrorledere i dag lover sine forførte selvmordsbombere. Noen ganger synes jeg synd på Gud. Han blir tatt til inntekt for mange slags djevelskap.

Når ondskapen rammer, blir mange fylt med sinne – forståelig nok. Det ser ut som det ligger et slags krav om rettferdighet i ryggmargen på alle mennesker som gjør at man reagerer på urettferdighet og ondskap, spesielt når ondskapen rammer svake og forsvarsløse. Reaksjonene er ulike, avhengig av hva slags kultur man er en del av. Noen steder skytes det i luften med maskingeværer mens det ropes det på død og hevn over fienden. Jeg er både stolt og glad over den samstemmige norske reaksjonen på 22. juli terroren hvor hele folket gikk ut på gatene med blomster og fakler for å vise de motsatte verdiene som drapsmannen hadde demonstrert, mens dommen og straffen blir overlatt det norske rettssystemet.

Dom og straff

Hva slags straff kan være tilstrekkelig for massemorderen på Utøya som er betaling nok for det onde han har gjort? Uansett hvordan den blir, vil det ikke kunne godtgjøre for det onde som har skjedd. Hvordan burde Hitler ha blitt straffet dersom han ikke hadde flyktet fra dommen gjennom å begå selvmord? Noen vil hevde at ingen straff er tilstrekkelig for slike gjerninger.

Tenk om det er sant som Bibelen sies at det finnes en evig rettferdighet. At det kommer en dommens dag for både levende og døde – at vi alle skal frem for Guds domstol. Om noen klarer å unndra seg ansvaret for sine onde gjerninger fordi de ikke ble tatt eller ved at de flyktet fra ansvaret ved å ta sitt liv, vil man uansett bli fremstilt for Guds domstol og krevd til ansvar for sine gjerninger.

Bibelen formaner oss til å overlate hevnen og straffen til Gud (Romerbrevet 12,19). Dette betyr ikke at vi ikke skal ha noe rettsvesen. Guds Ord sier også at «øvrigheten» (de styrende myndigheter) er innsatt av Gud for å straffe den som gjør det onde (Romerbrevet 13,1-4), men myndighetene dømmer ikke alltid rett. Det finnes også mange eksempler på at slik makt og myndighet blir misbrukt. Gud er den eneste som har en fullkommen oversikt over både et menneskes gjerninger og de skjulte motivene som ligger bak gjerningene, derfor er Han den eneste som er i stand til å felle en 100 prosent rettferdig dom, noe Han også kommer til å gjøre (Romerbrevet 2,5-6).

Vi er alle skyldige

Vi er alle skyldige – ikke i å bombe regjeringskvartalet eller i de forferdelige gjerningene som ble utført på Utøya, men vi har alle brutt Guds lov. Hvordan vil det så gå med oss den dagen vi blir stilt frem for Guds domstol? Evangeliet er budskapet om at Gud tilbyr syndsforlatelse og nåde til enhver som erkjenner at han behøver det. Det hang to forbrytere ved siden av Jesus da Han ble korsfestet. Den første spottet Jesus og sa – «er du Guds Sønn, så frels deg selv og oss». Han ba på en måte om frelse, men fikk ikke noe svar. Den andre forbryteren irettesatte ham ved å si: – Du burde vise mer respekt for Gud i den situasjonen du er i. For oss er dommen rettferdig, vi får bare igjen for det vi har gjort, men han (Jesus) har ikke gjort noe galt. Så sa han: – Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike! – hvorpå Jesus svarte: – Sannelig, jeg sier deg: I dag skal du være med meg i paradis.

Gud gir nåde

Denne historien viser oss noe som går igjen gjennom hele bibelen, nemlig at Gud gir nåde til enhver som erkjenner sitt behov for det. Lenge før Jesus kom til jorden ble mennesker frelst på dette grunnlaget fordi at Gud er – og har alltid vært nådig, men syndegjelden var ikke oppgjort – betalt for. Det var dette Jesus gjorde da han frivillig tok på seg straffen for alle menneskers synder og som en konsekvens ble forbannet og slått av Gud da han hang på korset. Paulus belyser dette i Romerbrevet hvor han sier at «tidligere (før Jesus kom til jorden) holdt Gud tilbake straffen for (var Gud overbærende med) de synder som var begått. Men i vår tid (etter at Jesus hadde kommet) ville Gud vise sin rettferdighet, både at han selv er rettferdig, og at han erklærer den rettferdig som tror på Jesus» (Romerbrevet 3,25-26).

Jesaja profeterte om dette da han sa:
Skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. Han ble mishandlet, han ble plaget, og han åpnet ikke munnen, lik et lam som føres bort for å slaktes, lik en sau som tier når den klippes, og han åpnet ikke munnen (Jesaja 53,6b-7).

Apostelen Peter presenterte dette på følgende måte:
Gud reiste ham opp på den tredje dagen og lot ham tre synlig fram, (…) Gud påla oss at vi skulle forkynne for folket og vitne at han (Jesus) er den som Gud har satt til dommer over levende og døde. Om ham vitner alle profetene og sier at alle som tror på ham, skal få tilgivelse for syndene ved hans navn (Apg. 10,40-43).

Dersom du som leser dette har en erkjennelse av at du behøver nåde av Gud i forhold til dine gjerninger, kan du ta i mot dette ved enkelt å be Ham om det. Si: «Takk for at du lot Jesus sone mine synder på korset! Jeg tar imot syndenes forlatelse akkurat nå!»

Gi meg gjerne en tilbakemelding, så kan jeg tipse deg om hvor du kan komme i kontakt med andre kristne i ditt nærmiljø.

 

Forfatter: Leiv

Gift med Evalena 4 barn: Malin, André, Line og Rikke 6 barnebarn: Alfred, Daniel, Julia, Aleksander, Even, Pål Grunnlegger og generalsekretær for Maritastiftelsen www.marita.no

Legg igjen en kommentar