Det jeg ikke kan skrive om

Noe av den sterkeste drivkraften for oss som jobber i Maritastiftelsen, er å kunne stå «ringside» og bevitne alt det fine som skjer med mange av de vi kommer i kontakt med. Noe av dette forteller vi om på hjemmesidene våre, i Maritanytt og gjennom media. Men mye av det som skjer kan jeg ikke fortelle om fordi det hører hjemme i den personlige sfære.

Menneskehandel, seksuelle overgrep, okkultisme og hensynsløse bakmenn
TV-teamet som produserte de 6 programmene som ble vist på TV2 i desember og januar, ønsket blant annet å gjøre opptak av noe av det som skjer gjennom arbeidet vårt blant utenlandske kvinner i prostitusjon, men dette valgte vi å ikke gjøre opptak av. Skal man vise denne problematikken, bør man etter min mening gå dypere inn enn å bare snakke om prostitusjon, men også vise noe av den rå baksiden av dette miljøet. Der vil man treffe på menneskehandel, seksuelle overgrep, okkultisme og hensynsløse bakmenn (og kvinner). Å la disse jentene gå ut offentlig med sin historie kan rett og slett være farlig for dem. Derfor holder vi dette utenfor offentlighetens lys. Det vi kan si er at vi har hjulpet flere av disse jentene ut av dette miljøet. Jofrid og de andre jentene som leder dette arbeidet gjør en kjempejobb!

Det samme kan sies om mange av de fantastiske vitnesbyrdene til alle som er i arbeidstrening i Maritabutikkene, i fengselsarbeidet, på Marita Bo og i andre sammenhenger, men jeg har stor forståelse for at mange ønsker å sette en strek over det negative som skjedde i fortiden. For noen handler dette om hensynet til familie, for andre er det bare rett og slett for vondt å rippe opp i.

Men noe kan vi fortelle om, og det gjør vi blant annet på marita.no. Sjekk innom da vel!

Forfatter: Leiv

Gift med Evalena 4 barn: Malin, André, Line og Rikke 6 barnebarn: Alfred, Daniel, Julia, Aleksander, Even, Pål Grunnlegger og generalsekretær for Maritastiftelsen www.marita.no

Det er stengt for kommentarer.