Det gikk nedenom og hjem

Altfor mange av mine kamerater har dødd på overdoser. En av dem var Henning, en Bærumsgutt med et stort krusete hår, full av liv og godt humør. Da Henning så at flere av oss som hadde «gått på kjøret» ble nye mennesker gjennom å bli kristne, ville han også prøve det. Han «tok imot Jesus», som det heter, og kom inn på et kristent rehabiliteringssenter. Han likte seg godt, og det skjedde mye med ham den korte tiden han var på senteret. På tross av det sprakk han utpå igjen. Så vidt jeg husker, fikk han etterbetalt noe trygd, og tanken på at disse pengene sto og ventet på ham, ble en for stor fristelse for ham. «Bare ett lite kjør til, så skal jeg satse for fullt på Jesus». Men det gikk ikke slik. Heroinen han kjøpte var iblandet en form for gift, og den etter hvert mer og mer slitne kroppen hans klarte ikke mer.

Henning døde mens han var på vei for å få hjelp. De fant ham ett kvartal fra legevakta liggende på kne med hodet inn mot en vegg. Han hadde foldede hender som om han ba til Gud.

Kom Henning til himmelen? At det gikk nedenom med livet hans var åpenbart for alle, men gikk han hjem? Det er det bare Gud som vet, men jeg vet at Gud er nådig og at alle som har en erkjennelse av sin synd, – det vil si forstår sitt behov for nåde, de får nåde! Derfor tror jeg at Henning er i himmelen nå.

Bibelen sier noe om dette i historien om de to røverne som ble korsfestet sammen med Jesus. En av forbryterne som hang der, spottet Jesus og sa: «Hvis du er Messias, så frels deg selv og oss.» Men den andre tok til motmæle, refset ham og sa: «Frykter du ikke en gang Gud, når du ser at du er under den samme dom? Og vi er det med rette, for vi får den lønn vi fortjener for våre gjerninger. Men denne mannen har ikke gjort noe galt.» Så sa han til Jesus: «Herre, husk på meg når du kommer i ditt rike.» Og Jesus sa til ham: «Sannelig sier jeg deg: I dag skal du være med meg i Paradis» (Luk.23:39-42).

Begge ba Jesus om hjelp, men det var bare en av dem som fikk et positivt svar. Hva var forskjellen på disse to forbryterne? Forskjellen lå i deres hjertes innstilling. Den ene av dem hadde en stolt innstilling, mens den andre, han som fikk løfte om Paradis, hadde en erkjennelse at det var han selv som hadde ansvaret for sitt ødelagte liv («vi får den lønn vi fortjener»). Han hadde en ydmyk innstilling og erkjente sin synd. Dette åpnet Paradisets port for ham. Det gikk nedenom med ham i dette livet, men i dødsøyeblikket ropte han om nåde og fikk det. Idag er han i Paradis på grunn av Guds nåde. Man kan i sannhet si at han gikk nedenom og hjem…

Denne historien viser oss at det fins et håp selv når alt håp tilsynelatende er ute. Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde, står det i Bibelen (Jak. 4:6). Troen på denne nådige Gud skaper håp også for de som gikk nedenom – som mislyktes i dette livet.

Bare Gud vet hva som rører seg i det enkelte menneskes indre. Der vi ser et mislykket liv, ser kanskje han et ydmykt hjerte som ber om nåde. Denne troen gir meg det håp at jeg en dag skal få møte Henning og mange andre som det gikk nedenom med. Vi skal synge og danse sammen på Paradisets torv for alltid frigjort fra denne verdens sorg og ondskap.

Forfatter: Leiv

Gift med Evalena 4 barn: Malin, André, Line og Rikke 6 barnebarn: Alfred, Daniel, Julia, Aleksander, Even, Pål Grunnlegger og generalsekretær for Maritastiftelsen www.marita.no

Legg igjen en kommentar