Da Vinci koden og Det nye testamente

Er historien om Jesus slik den fremstilles i Det nye testamente (NT) kirkens største bløff? Jeg har ofte undret meg over de mange angrep som har kommet mot evangelienes hovedperson, Jesus. Noen påstår at han aldri har eksistert, andre at han visst nok har levd, men ikke på den måten som det beskrives i Bibelen.

Et av de mest fantastiske og underholdende angrep på fortellingen om Jesus slik den er beskrevet i NT, kom gjennom bestselgeren Da Vinci koden (2003). Boken bygger i stor grad på teorier som ble fremsatt i boka Hellig blod, hellig gral (1982). Ifølge disse bøkene er historien om Jesus i NT løgn fra ende til annen. Det påstås at den katolske kirke på 300-tallet byttet ut «de sanne» evangeliene med dagens utgave.

Forfatterne hevdet at Kirkens største bløff er at de har tillagt Jesus guddommelighet og frelseskraft gjennom sin død og oppstandelse. Jesus var bare et ekstraordinært menneske av kongelig slekt som i stedet for å dø på korset for verdens frelse, giftet seg og fikk barn med Maria Magdalena, og deres etterkommere lever fortsatt i dag.

Historien – skrevet før det skjedde

Tenk om vi tok denne bokens budskap bokstavelig og rett og slett fjernet NT fra Bibelen. I så fall ville vi sitte igjen med Det gamle testamente (GT) – en samling av 39 bøker som ble skrevet over en periode på ca 2000 år. Dette var de første kristnes bibel, da NT ennå ikke hadde blitt skrevet på denne tiden. Det mange ikke er klar over er at historien om Jesu liv slik det beskrives i NT, er beskrevet gjennom profetier i GT. Så selv om vi fjerner historien om Jesus i NT, finner vi fortsatt den samme historien i GT, beskrevet i detalj før det skjedde.

Ifølge profeten Mika (ca 700 f.Kr.) skulle Messias (gresk: Kristus) bli født i den lille byen Betlehem og ifølge Jeremias (626-586 f.Kr.) ville det, i forbindelse med hans fødsel, stige opp et klageskrik fra Rama som var fylket Betlehem lå i. Dette var skriket fra alle foreldre som fikk sine barn myrdet av Herodes sine soldater (uttrykket Ramaskrik kommer fra denne hendelsen). Videre profeterer Hosea (ca 750 f.Kr.) om flukten til Egypt, i Dommernes bok (ca 1050-1000 f.Kr.) at han skulle bosette seg i Nasaret, Moses (ca 1450 f.Kr.) forutsa at han skulle være en mektig profet lik Moses selv (som gjorde tegn og under og brakte en ny pakt til folket), profeten Sakarja (520-475 f.Kr.) profeterte at Messias skulle forrådes av en av sine nærmeste venner og selges for 30 sølvpenger, kong David (ca 1000 f.Kr.) at han skulle bli torturert og drept ved korsfestelse, at soldatene skulle kaste lodd om hans kjortel, Jesaja (ca 700 f.Kr.) gir detaljerte beskrivelser om hans lidelse og død og at han skulle bli lagt i en rik manns grav, profeten Jona avslører at han skulle oppstå fra de døde etter tre dager. Dette er bare noen få av alle de detaljerte profetier GT har om den kommende Kristus, så konklusjonen blir:

Det er ikke mulig å fjerne budskapet i NT fra Bibelen. Det er allerede skrevet på forhånd gjennom Det Gamle Testamentes mange profetier.

Dette gjør Bibelen til den mest bemerkelsesverdige boken som finnes! Hvorfor ikke ta deg tid til å lese både GT og NT og selv finne ut om Bibelens hovedperson virkelig er den han sier at han er?

Forfatter: Leiv

Gift med Evalena 4 barn: Malin, André, Line og Rikke 6 barnebarn: Alfred, Daniel, Julia, Aleksander, Even, Pål Grunnlegger og generalsekretær for Maritastiftelsen www.marita.no

Legg igjen en kommentar