Sveits – et eksempel på hvordan det ikke bør gjøres

I Sveits jages narkomane som hunder dersom de blir for synlige i det offentlige rom. Dette er en side ved den sveitsiske narkotikapolitikken som ikke har kommet like klart frem i den norske narkotikadebatten hvor Sveits ofte blir trukket frem som et positivt eksempel til etterfølgelse hos tilhengerne av utdeling av statlig dop. Fortsett å lese «Sveits – et eksempel på hvordan det ikke bør gjøres»

Livslang avhengighet

Jeg er svært bekymret over det stadig økende antallet statsnarkomane i Norge. I følge LAR’s (legemiddelassistert rehabilitering) årsmelding for 2006 ble det samme år distribuert metadon og subutex til en samlet kostnad av 89 millioner kroner i LAR Øst til 1930 personer (www.aus.no/lar). Fortsett å lese «Livslang avhengighet»