Gratis heroin, LSD, STP, amfetamin, ecstasy, sprit og øl!

Dersom vi skal gi de narkomane gratis stoff, burde vi ikke da gi gratis alkohol til alle alkoholikere? Et rettferdig krav, dersom man ser det fra en alkoholikers synspunkt. Mange alkoholikere skaffer seg penger til sprit ved å gjøre kriminelle handlinger. Ville ikke mye av denne kriminaliteten bli minsket dersom de fikk spriten gratis? Jo, visst, men tanken er likevel absurd. Hvorfor er det da tilsynelatende mindre absurd å dele ut gratis heroin og andre rusmidler til de narkomane? I flere år har det i mange land blitt delt ut metadon (best beskrevet som langtidsvirkende syntetisk heroin), og i de senere år har man i Sveits begynt å dele ut gratis heroin. Hva i all verden har vi å lære av Sveits på dette området? Fortsett å lese «Gratis heroin, LSD, STP, amfetamin, ecstasy, sprit og øl!»