Sveits – et eksempel på hvordan det ikke bør gjøres

I Sveits jages narkomane som hunder dersom de blir for synlige i det offentlige rom. Dette er en side ved den sveitsiske narkotikapolitikken som ikke har kommet like klart frem i den norske narkotikadebatten hvor Sveits ofte blir trukket frem som et positivt eksempel til etterfølgelse hos tilhengerne av utdeling av statlig dop. Fortsett å lese «Sveits – et eksempel på hvordan det ikke bør gjøres»

Livslang avhengighet

Jeg er svært bekymret over det stadig økende antallet statsnarkomane i Norge. I følge LAR’s (legemiddelassistert rehabilitering) årsmelding for 2006 ble det samme år distribuert metadon og subutex til en samlet kostnad av 89 millioner kroner i LAR Øst til 1930 personer (www.aus.no/lar). Fortsett å lese «Livslang avhengighet»

Kan det virke mot sin hensikt at eksnarkomane informerer om farene ved rusmisbruk?

Absolutt! At en kul type kommer til skolen og på en dramatisk måte serverer en spennende historie om sex, drugs & rock’n roll, ispedd noen vage advarsler om dop, kan så absolutt virke mot sin hensikt. Fortsett å lese «Kan det virke mot sin hensikt at eksnarkomane informerer om farene ved rusmisbruk?»