Bør hasj legaliseres?

Stadig flere argumenterer for at cannabis (hasj & marihuana) bør bli lovlig. En av argumentene som brukes i denne debatten er å sammenligne hasj med alkohol.

«Hasj er da ikke farligere enn alkohol. Og alkohol er jo lovlig». Men hasj kan bare sammenlignes med alkohol under visse forutsetninger. Det å drikke ett glass øl, f.eks. kan ikke sammenlignes med å røyke en pipe hasj. (Ingen må misforstå det vi sier her dit hen at vi anbefaler å drikke alkohol) Man blir ikke full av ett glass øl, men det mange ikke er klar over er at man blir skikkelig beruset (stein) bare av ett (ordentlig) trekk av ei hasjpipe. Noen bruker alkohol kun som et nytelsesmiddel, f.eks. ett glass vin til søndagsmiddagen og det var det. Men ingen røyker ett blås hasj til maten!

Hasj er ikke et nytelsesmiddel (det smaker ikke godt), det er utelukkende et rusmiddel. Hasjens kvalitet avgjøres ikke ut fra smak, men ut fra hvor sterk rus den gir. De fleste opplever imidlertid ikke å bli stein første gangen de forsøker å røyke hasj. Dette skyldes (som regel) ikke at hasjen de røyka var svak, men det enkle faktum at de ennå ikke hadde lært den rette teknikken. Regelmesige hasjrøykere vet hvordan de skal røyke, og da blir de steine (beruset) bare etter ett eneste blås. Vel og merke dersom hasjen er av god kvalitet, og det er den som regel her i landet.

Så det å sammenligne hasj med alkohol blir bare riktig dersom man snakker om å røyke ett blås kontra det å drikke seg skikkelig full. Det er ikke riktig å si at det å røyke ett blås er det samme som å drikke en halvliter øl. Skal man sammenligne hasj med alkohol, snakker vi om å drikke så mye alkohol at man blir skikkelig beruset. Bare da er sammenligningen rettferdig! Dessuten, dersom du drikker deg full flere ganger i uka fra ung alder av, vil du sannsynligvis ha et problem med alkoholisme etter en tid.

Det samme kan sies om hasj. Det å ofte ruse seg på hasj, skaper en psykisk avhengighet av rusen, samt at det gjør noe med personligheten til den som ruser seg. I tillegg åpner hasjen ofte døra til andre rusmidler. Etter en tid oppleves ikke rusen like «spennende» som i begynnelsen, men det finns andre og sterkere rusmidler i hasjmiljøet, og mange går videre.

Tilslutt et 150 år gammelt utsagn om hasj: Hasjish oppdager aldri noe nytt for individet som ikke allerede finns inne i det. Dessuten ligger det en dødelig fare i slike vaner. Den som tar sin tilflukt til gift for å kunne tenke, kommer snart til å være ute av stand til å kunne tenke uten gift (De artifisielle paradiser» av Charles Beaudelaire, år 1840).

Forfatter: Leiv

Gift med Evalena 4 barn: Malin, André, Line og Rikke 6 barnebarn: Alfred, Daniel, Julia, Aleksander, Even, Pål Grunnlegger og generalsekretær for Maritastiftelsen www.marita.no

Legg igjen en kommentar