Arbeidstrening og ettervern, et redskap til en ny fremtid!

Maritastiftelsen har siden 1995 utviklet en meget god kompetanse i forhold til arbeidstrening og ettervern. Vi kan vise til et stort antall suksesshistorier fra mennesker som ble betegnet som “C-arbeidskraft” som har blitt “A-arbeidskraft”, og enda viktigere – som også har fått hjelp til å rydde opp i de underliggende årsakene til problemene. Vi rekrutterer mennesker med ulike problemområder og erfaringer. Det kan være tidligere rusproblematikk, kriminalitet og fengselsopphold, prostitusjon, men også utbrenthet eller lignende. Vi har flere arenaer hvor dette allerede er i gang, bl.a. Maritabutikken i Markveien 67 i Oslo, transporttjeneste, bygg- og vaktmestervirksomhet, sykkelverksted og ulike typer rivingsarbeid. Du kan lese mer om dette ved å klikke på denne linken.

Statsråd Hanne Bjurstrøm etterlyser inkluderende arbeidsgivere som er villig til å ansette flere av de som står utenfor arbeidslivet, spesielt personer som pga problemer knyttet til psykisk og fysisk helse, rus og trenger en bro tilbake til arbeidslivet. Det er nettopp dette vi holder på med i Maritastiftelsen i tillegg til botilbud for ungdom, oppsøkende virksomhet i ulike rusmiljøer, fengsler og forebyggende arbeid, etc.

Også informasjonssjef i Attføringsbedriftene i NHO, Per Christian Langslet, etterlyser flere arbeidstiltaksplasser. Han kan fortelle at det i første halvår 2011 var i snitt 60.000 personer i Norge som pga nedsatt arbeidsevne var i et arbeidsmarkedstiltak, mens det totalt er 218.000 med nedsatt arbeidsevne som trenger hjelp til å komme i arbeid.

Noen ganger blir jeg frustrert over å høre politikere snakke høyt og varmt om hvor viktig det er med arbeidstrening og ettervern når jeg vet at vi i Maritastiftelsen kunne mangedoblet antallet arbeidstreningsplasser med litt støtte fra stats- eller kommunekassa. Slik det har vært frem til nå, betaler vi mer i avgifter enn det vi mottar i offentlig støtte for denne virksomheten. Vi har fullt opp med folk som får hjelp, men behovet er enormt, derfor har vi nå tatt et “sjumilsskritt” for å øke dette tilbudet ved å kjøpe et bygg i Mjøndalen som i oppusset stand vil koste noe over åtte millioner.

Dette er et vågestykke av oss, da vi egentlig ikke har nok midler, men vi kan ikke sitte og vente lenger!

Vi fikk en million kroner i støtte fra Stiftelsen UNI som gjorde det mulig for oss å få banklån, men vi trenger flere økonomiske bidrag for å begrense gjelden på denne nysatsningen.

Kjære politikere, bedriftsledere og andre som forstår dette behovet: Ved å satse på Maritastiftelsens arbeid på dette området, investerer dere i nye arbeidstiltaksplasser som ikke bare sysselsetter, men som også istandsetter mennesker som har falt utenfor det vanlige arbeidsmarkedet til å komme innenfor og til å bli ressurspersoner som bidrar til fellesskapet.

 

 

Forfatter: Leiv

Gift med Evalena 4 barn: Malin, André, Line og Rikke 6 barnebarn: Alfred, Daniel, Julia, Aleksander, Even, Pål Grunnlegger og generalsekretær for Maritastiftelsen www.marita.no

Legg igjen en kommentar