André har forlatt oss

Tidlig onsdag morgen fikk jeg vite at godgutten vår, Andre Færøy Kjær, 21 år gammel, hadde dødd i løpet av natten. André hadde vært i et rehabopplegg hos oss i litt over sju måneder. Han hadde ikke vært helt rusfri så lenge sammenhengende på mange år, noe han var både stolt og glad for. På tross av en vanskelig oppvekst og rusavhengighet fra ung alder, var han en positiv, glad og uvanlig ærlig gutt.

Vi ble fort veldig glad i han! Han var full av humor og spillopper, hadde glimt i øyet og var rask i replikken. Han gjorde en god jobb i Marita Brukthandel i Mjøndalen, og nå var tiden kommet for neste skritt – å flytte inn på Marita Bo i Oslo. Han var i en positiv utvikling og så veldig frem til dette. Han hadde lyst til å bli sveiser, og gledet seg til å få prøve seg på dette i Maritastiftelsens verksted. Han så også frem til å fullføre grunnutdannelsen, noe han ville klart med glans, for han var velsignet med gode evner. Jeg la også tidlig merke til at han hadde en sterkt utviklet analytisk sans, noe jeg tenkte ville komme godt med i hans framtidige tjeneste for Gud. André hadde gitt hjertet sitt til Jesus og var helt klar på at han ville tjene Han resten av sitt liv.

Men natt til onsdag, dagen før Skjærtorsdag, endte han sitt liv på soverommet i oldemor og oldefar sitt hus i Bergen, sammen med bestemor og ”affa” (bestefar) som han var så glad i. Jeg skal ikke komme inn på ytterligere detaljer rundt dødsfallet – de som sto og står han nærmest, vet hva som skjedde. Jeg ønsker bare å dele sorgen, men også håpet om å en dag få treffe han igjen, med Andrés nærmeste familie, med alle vennene hans i Maritastiftelsen og alle dere andre som på ulike måter hadde en relasjon til han.

Jeg skriver dette på første påskedag, dagen da Jesus sto opp fra de døde. På grunn av Hans død og oppstandelse har vi et håp og en trøst i sorgen. Døden har skilt oss fra Andre for en stund, men jeg vet at vi skal treffe han igjen. Jeg støtter meg til Jesu egne ord fra Joh. 5,24:

Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, har evig liv og kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet.

Jesus løfte fra Joh. 11,25-26 forsikrer oss også om dette:

«Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø.

Selv om vi altså har disse fantastiske løftene, sørger jeg over at Andre ikke er sammen med oss lenger. Vi har blitt fattigere gjennom hans bortgang, men himmelen har blitt rikere. Jeg velger å ikke bare si ”far vel” (ha en god reise) Andre, jeg vil også legge til – PÅ GJENSYN!

 

Forfatter: Leiv

Gift med Evalena 4 barn: Malin, André, Line og Rikke 6 barnebarn: Alfred, Daniel, Julia, Aleksander, Even, Pål Grunnlegger og generalsekretær for Maritastiftelsen www.marita.no